Cách đăng nhập nick facebook sau khi mua

24/03/2022

Video hướng dẫn
Sau khi các bạn mua nick tại shop sẽ nhận được gồm: Tài khoản, mật khẩu, thông tin bổ sung
-Khi đăng nhập vào facebook thì bạn sẽ cần có mã đăng nhập thì mã đăng nhập này nó nằm ở phần thông tin bổ sung
+Nếu thông tin bổ sung là CODE #1 **** ****, CODE #2 xxxx xxxxx… thì mã đăng nhập sẽ là 8 số sau dấu “#”. Mỗi mã sẽ dùng được 1 lần dùng hết thì vào: Cài đặt => Bảo mật đăng nhập => Xác thực 2 yếu tố => Mã đăng nhập để tải thêm
+Nếu mã đăng nhập là 1 dãy chữ  thì các bạn vào http://2fa.live > Nhập dãy chữ > Submit. Mã đăng nhập sẽ là 6 số ở dòng thứ 2
Ảnh Ví Dụ: