DỊCH VỤ Tặng Quà Play Together

Tặng Đồ:

CAM KẾT VẬT PHẨM TẶNG SẠCH KHÔNG BỊ BAND NICK

Các Bạn Đặt Đơn Mua Ghi Đúng Tên Nhân Vật Trong Game 
Khi vô game các bạn vô hộp thư để nhận quà 

LƯU Ý : GHI SAI TÊN NHÂN VẬT SHOP KHÔNG HỖ TRỢ HOÀN TIỀN

Dịch vụ khác